พิมพ์หนังสือ

หนังสือ พุทธวจน [ธรรมและวินัย (ภาษาบาลี-ไทย) ฉบับที่ ๑ – ๓๓]
  • 2012-12-11 01:55:22

มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ได้ทำหน้าที่สนับสนุนคณะสงฆ์วัดนาป่าพงในการเผยแผ่ธรรมะที่เป็นพุทธวจนด้วยสื่อต่างๆ ให้ออกไปสู่สาธารณชนอย่างเป็นระบบ เพราะเล็งเห็นว่า ภาระหน้าที่ในการดำรงพระสัทธรรมให้ตั้งมั่นและสืบต่อไปนั้น....

ดาวน์โหลดเอกสารคลิก ที่นี่

อ่านต่อ..
สื่อสิ่งพิมพ์
  • 2013-01-03 03:46:22

ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) สาขาย่อยตลาดไทย  บัญชีออมทรัยพ์เลขที่ 484-2-10877-8

อ่านต่อ..
หนังสือพุทธวจน 11 เล่มเล็ก
  • 2013-07-15 14:26:20

เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี
Siam Commercial Bank PCL
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0
รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK

อ่านต่อ..