บริจาค

เนื่องด้วยมีผู้มาแสดงเจตนาถวายผ้าแด่คณะสงฆ์ ทางคณะสงฆ์จึงได้กำหนดการ งานกฐินขึ้น ในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558
เพื่อความสะดวกในการจัดส่งหนังสือ และสื่อพุทธวจน ขอความกรุณาโอนปัจจัยมาที่ ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี Siam Commercial Bank PCL บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0 รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK

สื่อหนังสือพุทธวจน อ่านรายละเอียด..

ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคลองสิบธัญบุรี Siam Commercial Bank PCL บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 318-2-47461-0 รหัสธนาคาร (SWIFT CODE): SICOTHBK